Fréttir

Nýsköpunarsjóður

Nýsköpunarsjóður og Matís ohf. undirrita viljayfirlýsingu um samstarf

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins og Matís ohf. hafa undirritað viljayfirlýsingu um samstarf á sviði nýsköpunartækifæra.

Báðir aðilar hafa hlutverk samkvæmt lögum sem horfir til bætts hags á víðum grundvelli og framþróunar á sviði sprota og nýsköpunar. Samstarfið miðar að því að treysta þetta hlutverk.

Samstarf af þessum toga er nýtt af nálinni þar sem koma saman annars vegar leiðandi rannsóknarfyrirtæki í líftækni- og matvælaiðnaði og hins vegar fjárfestingarsjóður á sviði sprota/nýsköpunarfjárfestinga.

Báðir aðilar binda vonir við að ný fjárfestingarverkefni spretti af samstarfinu og sprotafyrirtækjum fjölgi á því sviði sem Matís ohf. sérhæfir sig sérstaklega,  í sjávarútvegi og í landbúnaði og öðrum hlutum lífhagkerfisins.

Bæði félögin eru í eigu hins opinbera og vinna í samræmi við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna.  Þau hafa einnig mikla tengingu við háskólaumhverfið í landinu með ýmsu móti.

Nánar um félögin:

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins

Hlutverk Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins er að stuðla að uppbyggingu og vexti íslensks atvinnulífs með því að taka þátt í fjárfestingum í sprota- og nýsköpunarfyrirtækjum. Þá veitir sjóðurinn lán samhliða kaupum á eignarhlutum. Í starfsemi sinni tekur Nýsköpunarsjóður mið af stefnu Vísinda- og tækniráðs. Þá er sjóðnum heimilt að leita samstarfs við aðra aðila á sviði áhættufjármögnunar.

Matís

Hlutverk Matís er að efla verðmætasköpun í lífhagkerfinu, stuðla að bættu matvælaöryggi og bættri lýðheilsu. Matís hefur á liðnum árum lagt áherslu á umbyltandi nýsköpun og rannsóknir og hefur í því augnamiði m.a. komið á fót sprotafyrirtækjum. Alþjóðlegar tengingar Matís eru umfangsmiklar og hefur félagið verið leiðandi í sókn íslensks þekkingarsamfélags í alþjóðlegu rannsóknasamstarfi.

Upplýsingar um samstarfið veita Huld Magnúsdóttir framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins og Sveinn Margeirsson forstjóri Matís.

Skemmtileg og fræðandi erindi á ársfundi Nýsköpunarsjóðs

Ársfundur Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins var haldinn 24. maí 2018. Á fundinum flutti Baldur Thorlacius, viðskiptastjóri hjá Nasdaq First North erindi um þau tækifæri sem felast í skráningu smærri fyrirtækja á First North.  Baldur fór yfir hindranir sem oft koma fyrst upp í hugann við hugsanlega skráningu, fór yfir reynslu Svía af þessu og þann mikla ávinning við fjármögnun sprotafyrirtækja sem skráning á markaðinn getur haft í för með sér.  Þá greindi Baldur frá sérstöku verkefni hjá Nasdaq sem kallast “Næsta skref“ og lýtur að því að undirbúa félög undir skráningu á First North markaðinn.  Hann hvatti fyrirtæki til að kynna sér málið og vera í sambandi við sig ef áhugi væri á þátttöku í verkefninu.

Á fundinum spjölluðu Jónsi Stefánsson, aðstoðarforstjóri skýjaþjónustu Netapp og Guðmundur Ingi Jónsson, framkvæmdastjóri hjá Kjölur fjárfestingarfélag við Salóme Guðmundsdóttir, framkvæmdastjóri hjá Icelandic Startups um vegferð Greenqloud til NetApp. Í viðtalinu komu fram þær áskoranir sem fyrirtækið og Kjölur stóðu frammi fyrir í vegferðinni en verkefnið tók bæði lengri tíma og þurfti meira fjármagn en upphaflega var gert ráð fyrir auk þess sem fyrirtækið breytti um stefnu við ráðningu Jónsa. Með góðu tengslaneti, mikilli vinnu og því að byggja upp samstarf við helstu aðila á þessu sviði var grunnurinn lagður fyrir sölu fyrirtækisins til bandaríska hugbúnaðarrisans NetApp árið 2017.

Skýrsla starfshóps yfir starfsemi Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins

Síðast liðið haust skipaði ráðherra ferðamála-, iðnaðar og nýsköpunar starfshóp sem fara átti yfir starfsemi Nýsköpunarsjóð atvinnulífsins og koma með tillögur um framtíð sjóðsins.

Í skýrslu starfshópsins er lögð áhersla á að mikilvægt sé að styðja við áframhaldandi rekstur NSA sem fjárfestingasjóðs á fyrstu stigum nýsköpunar.  Sérstaða sjóðsins þegar styrkja-umhverfinu sleppir var undirstrikuð. Í samantekt starfshópsins er einnig litið til lengri tíma markmiða og bent á mikilvægi þess að stefnumörkun fjárfestinga á sviði nýsköpunar verði skýrari og stoðkerfi við nýsköpun verði samhæft.  Auka þarf samvinnu milli opinberra aðila sem koma að nýsköpun og skýra betur hvar og hvernig hægt er að fá stuðning til nýsköpunar.  Aukin samvinna skapar meiri slagkraft þegar kemur að kynningum gagnvart erlendum fjárfestum en vöxtur fyrirtækja á erlendum mörkuðum er eitt af lengri tíma markmiðum fjárfestinga í nýsköpun.

Skýrslan var gefin út til undirritunar 1. mars 2018 og afhent ráðherra undirrituð af öllum í starfshópnum í apríl 2018.

Hér má nálgast skýrsluna.

Ársfundur Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins

Ársfundur Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins var haldinn 24. maí 2018. Á fundinum kom fram að sjóðurinn hefði farið í gegnum miklar breytingar á árinu 2017, töluverðar hreyfingar hefðu verið á eignasafni og nýr starfshópur tekið við rekstrinum.

Stærsta sala sjóðsins frá stofnun átti sér stað á árinu 2017, þegar hugbúnaðarfyrirtækið Greenqloud var selt til Netapp í Bandaríkjunum. Á árinu urðu töluverðar hreyfingar á eignasafni sjóðsins en auk sölu á Greenqloud voru félögin Fjölblendir og Gangverð seld. Þá tók sjóðurinn yfir starfsemi Gagnavörslunnar. Þá var fjárfest í viðbótareignarhlutum í Mentis Cura, Oxymap, Mint Solutions, Dohop og Völku.

Huld Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs, sagði í ávarpi sínu á aðalfundi að sjóðurinn hafi verið mikilvægur hlekkur í fjármögnun sprotafyrirtækja á Íslandi í 20 ár.

„Nýsköpunarsjóður hefur á þessum tíma staðið þétt við bakið á nýsköpun á Íslandi og fjárfest í yfir 150 fyrirtækjum með góðum árangri. Sjóðurinn hefur staðið af sér netbóluhrun og bankahrun og er sígrænn sjóður sem hefur nýtt upphaflegt fjármagn í 20 ár,“ sagði Huld.

Árið 2017 voru 31 fyrirtæki í eignarsafni Nýsköpunarsjóðs, þau veltu 5,3 milljörðum króna á árinu 2017 og höfðu 510 starfsmenn. Nýsköpunarsjóður er líka hluthafi í 3 sjóðum og velta fyrirtækja í eignarsafni þeirra sjóða var árið 2017, rúmir 10 milljarðar og hjá þeim störfuðu rúmlega 700 manns.

Á árinu 2017 nam tap af rekstri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins 595 milljónum króna. Það skýrist af auknu framlagi í afskriftarreikning fjárfestingarverkefna sem er myndaður til að mæta þeirri áhættu sem fylgir eignarhlutum, útlánum og fjárfestingum og því er um varúðarráðstöfun að ræða af hálfu sjóðsins. Einnig voru þrjú félög endanlega afskrifuð úr bókum sjóðsins á árinu.

Í ársskýrslu sjóðsins kom jafnframt fram að töluverðar breytingar hafi orðið á rekstri Nýsköpunarsjóðs á árinu 2017 og munar þar mest um breytingar á rekstrargjöldum en einnig rekstrartekjum. Rekstrargjöld sjóðsins lækkuðu um 4% milli ára en launakostnaður hækkaði um 13%. Um er að ræða einskiptiskostnað vegna starfsloka fyrrum starfsmanna. Fjárfestingarhreyfingar voru þó nokkrar árið 2017. Seldir eignarhlutir í félögum nam 692 milljónum króna og greitt var úr samlagssjóðum fyrir 79 milljónir króna.

Á fundinum flutti Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra erindi og fjallaði meðal annars um mikilvægt hlutverk sjóðsins og aðkomu hans að fyrstu skrefum nýsköpunarfyrirtækja. Almar Guðmundsson, fráfarandi formaður stjórnar ávarpaði einnig fundinn og sagðist ánægður með hvernig tekist hefði til við rekstur sjóðsins og breytingarnar á árinu 2017.

Þá var ný stjórn skipuð í lok fundarins. Hana skipa þau Áslaug Friðriksdóttir, Hákon Stefánsson, Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Kristján Þórður Snæbjarnarson og Sigurður Hannesson.

Stjórn Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins starfsárið 2018-2019

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur skipað stjórn Nýsköpunarsjóðs fyrir starfsárið 2018-2019.

Stjórnina skipa Áslaug Friðriksdóttir, Hákon Stefánsson, Heiðrún Lind Marteinsdóttir, Kristján Þórður Snæbjarnarson og Sigurður Hannesson.

Ársfundur 2018

Ársfundur Nýsköpunarsjóðs verður haldinn fimmtudaginn 24. maí kl. 08.30-10.30 á CenterHótel Plaza, Aðalstræti 6, Reykjavík.

Nýsköpunarsjóður selur hlut sinn í Völku

Nýsköpunarsjóður selur hlut sinn í Gagnavörslunni

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins hefur selt allt hlutafé í félaginu Gagnavörslunni ehf. til félagsins Kjalar fjárfestingarfélags ehf.  Kjölur er í fullri eigu Guðmundar I. Jónssonar og Þorláks Traustasonar.  Kjölur var leiðandi hluthafi í hugbúnaðarfyrirtækinu GreenQloud ehf. sem var selt til bandaríska stórfyritækisins NetApp sl. haust.

Gagnvarslan ehf. var reist á grunni Azazo sl. haust og hefur síðan þá verið í söluferli hjá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins. Þó nokkrir aðilar höfðu sýnt áhuga á því að kaupa félagið en niðurstaðan var að selja það til Kjalar. „Mikilvægt er að rekstrargrundvöllur félagsins verði tryggður og að félaginu komi fjársterkir aðilar með þekkingu á vöruframboði Gagnavörslunar“ segir Huld Magnúsdóttir framkvæmdastjóri sjóðsins í fréttatilkynningu og bætir því við að hún telji félagið eiga bjarta framtíð með núverandi starfsmönnum og þeim metnaðarfulla hópi sem komi nú að rekstrinum.

Starfsemi Gagnavörslunnar skiptist í tvær meginstoðir; skjalastjórnunarhugbúnaðinn Azazo CoreData og vörslusetur áþreifanlegra gagna.

Lyfjafyrirtækið Florealis eykur hlutafé um tæpar 400 milljónir króna

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins leiðir hóp fjárfesta sem leggja Florealis til aukið fjármagn til uppbyggingar á verkefnum félagsins.

Lyfjafyrirtækið Florealis ehf. hefur lokið 390 milljóna króna hlutafjáraukningu með aðkomu nýrra fjárfesta. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins leiðir hóp fjárfesta sem leggja félaginu til fjármagn en auk sjóðsins taka einkafjárfestar og núverandi fjárfestahópur, Einvala fjárfesting, þátt í hlutafjáraukningunni.

Florealis þróar og markaðssetur skráð jurtalyf og lækningavörur. Fyrstu vörur félagins komu á markað á Íslandi á liðnu hausti. Félagið hefur gert samning við tvær stærstu apótekskeðjur Svíþjóðar um sölu á vörunum og koma þær á markað á næstu vikum. Fjármagnið verður nýtt til að styðja við markaðssetningu vörulínunnar á erlendum mörkuðum auk þess að bæta við nýjum lyfjum síðar á árinu.

„Það eru spennandi tímar framundan með aðkomu þessara öflugu fjárfesta,“ segir Kolbrún Hrafnkelsdóttir forstjóri Florealis. „Viðtökurnar við okkar fyrstu lyfjum og lækningavörum hafa verið frábærar hér á Íslandi og við erum í startholunum með tveimur stærstu apótekskeðjum Norðurlandanna að markaðssetja vörulínuna í Svíþjóð á næstu vikum.“

„Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins hefur verið leiðandi um langt árabil í fjármögnun sprotafyrirtækja og horfur eru bjartar fyrir sjóðinn á komandi árum,“ segir Huld Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. „Florealis fellur vel að fjárfestingarstefnu sjóðsins og við fögnum því að leiða öflugan hóp fjárfesta í þessu verkefni. Félagið er nú að fara í vaxtarferli eftir vel ígrundaða vöruþróun og uppbyggingu.“

Nú fást tvö jurtalyf (Lyngonia við þvagfærasýkingum hjá konum og Harpatinum við vægum gigtarverkjum) auk vörulínu við óþægindum og sýkingum á kynfærasvæði kvenna, frunsukrem og bólukrem í öllum helstu apótekum. Fljótlega er von á tveimur vörum til viðbótar og þrjú lyf til viðbótar eru í skráningarferli hjá lyfjayfirvöldum.

Ólöf Vigdís Ragnarsdóttir ráðin fjárfestingastjóri hjá Nýsköpunarsjóði

Ólöf Vigdís starfaði hjá Lyfjaþróun ehf. í tvö ár þar sem hún hafði umsjón með samningum og einkaleyfum fyrirtækisins. Hún starfaði í átta ár hjá Einkaleyfastofunni þar sem hún gegndi ýmsum störfum m.a. lögfræði- og stjórnunarstörfum. Árið 2012 hóf Ólöf störf hjá Háskóla Íslands sem lögfræðingur á vísinda- og nýsköpunarsviði og sérfræðingur Hugverkanefndar Háskóla Íslands og Landspítala í hugverkarétti auk þess að starfa sem framkvæmdastjóri Tæknigarðs og Tækniþróunar. Hjá Háskóla Íslands vann Ólöf Vigdís að hagnýtingu nýsköpunarverkefna, samningum auk þess að koma að stofnun og vinna með sprotafyrirtækjum skólans.

Ólöf Vigdís útskrifaðist sem lögfræðingur frá Háskóla Íslands árið 2001, öðlaðist héraðsdómslögmannsréttindi 2004, lauk námi í markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum 2006 og er að ljúka MS námi í verkefnisstjórnun frá Háskóla Íslands.

Örn Viðar Skúlason ráðinn fjárfestingastjóri hjá Nýsköpunarsjóði

Örn Viðar hefur víðtæka reynslu af stjórnun og rekstri fyrirtækja.  Hann var framkvæmdastjóri markaðssviðs og aðstoðarforstjóri SÍF samstæðunnar á árunum 2000 – 2004 og leiddi m.a. stefnumótun og skipulagsmál.  Þá sat hann stjórnum nokkurra dótturfyrirtækja SÍF erlendis.  Hann var síðan framkvæmdastjóri innlendrar starfsemi SÍF, hjá Iceland Seafood frá 2004 – 2005.  Frá árinu 2005 til 2008 var Örn Viðar forstöðumaður fyrirtækjaráðgjafar og fjárfestinga hjá SPRON, en deildin hafði með almenn kaup og sölu fyrirtækja að gera og stýrði stóru fasteignaverkefni í Berlín. Á sama tíma sat Örn í stjórnum nokkurra dótturfyrirtækja SPRON.  Frá 2008 til 2017 var Örn framkvæmdastjóri Proact heildverslunar.

Örn Viðar lauk prófi í Hagverkfræði frá Tækniháskólanum í Berlín og meistaraprófi í fjármálum fyrirtækja frá Háskólanum í Reykjavík.

NetApp kaupir Greenqloud

NetApp Inc. hef­ur keypt Greenqloud ehf., en þetta eru fyrstu kaup Fortu­ne 500 fyr­ir­tæk­is á ís­lensku hug­búnaðarfyr­ir­tæki sem vitað er um. Greenqloud ehf. verður hér eft­ir NetApp Ice­land og verður starf­semi fyr­ir­tæk­is­ins áfram á skrif­stof­um þess í Reykja­vík og Seattle. Mark­mið NetApp með kaup­un­um er að styrkja leiðandi stöðu sína á markaði hybrid skýjaþjón­ustu. Þetta eru afar góðar frétt­ir fyr­ir ís­lenskt viðskipta­líf, en kaup sem þessi eru mik­il viður­kenn­ing á ís­lensku hug­viti sem og ný­sköp­un­ar­starf­semi. Nýsköpunarsjóður varð hluthafi í Greenqloud árið 2011.

Sjá nánar á Northstack http://northstack.is/ og  mbl.is http://www.mbl.is/vidskipti/frettir/2017/08/17/netapp_kaupir_greenqloud/

Nordic Innovation Scale-up

Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins mun á næstu tveimur árum vera til ráðgjafar í norrænu verkefni sem nefnist „Scale-up“ og er á vegum Nordic Innovation. Tilgangur verkefnisins er að skoða leiðir til að aðstoða félög við að komast yfir þröskuld tiltekinnar stærðar hvort sem er í markaðshlutdeild og/eða veltu og hagnaðar. Öll norðurlöndin eiga fulltrúa frá opinberum fjárfestingasjóðum í verkefninu en auk þess eru fulltrúar frá sprotafyrirtækjum sem og Nasdaq Nordic.  Mikilvægt er að skilja og skilgreina hvað það er sem verður til þess að sprotafyrirtæki ná flugi og er í verkefninu sérstaklega horft til samanburðar við önnur landsvæði í Evrópu og Bandaríkin. Fulltrúar Íslands í ráðgjafahópnum eru Huld Magnúsdóttir, framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs og Davíð Helgason hjá Unity / Nordic Makers. Meðfylgjandi er hlekkur á frétt um verkefnið frá Nordic Innovation: http://nordicinnovation.org/en-GB/news/winning-team-has-been-found-for-the-nordic-test-lab-for-scaling/

Friðrik Friðriksson, nýr fjármálastjóri Nýsköpunarsjóðs

Friðrik Friðriksson hefur verið ráðinn fjármálastjóri Nýsköpunarsjóðs. Friðrik hefur lokið viðskiptafræðiprófi Cand Oecon frá Háskóla Íslands, MA prófi í hagfræði frá Virgina Tech og MBA prófi frá sama háskóla.

Friðrik hefur fjölþættan starfsferil og lengst af starfað við framkvæmdastjórn í fyrirtækjum, m.a. IBM á Íslandi, Skrifstofuvélum Sund og Skjánum ehf.  Friðrik hefur einnig unnið við endurskipulagningu fyrirtækja, samruna og sölu þeirra ásamt almennri rekstrarráðgjöf. Þá hefur Friðrik einnig setið í ýmsum stjórnum, meðal annars sem stjórnarformaður CCP hf.  og stjórnarformaður MATÍS ohf.  Hann var auk þess stjórnarformaður AVS sjóðsins.  Friðrik tók nýlega við stjórnarformennsku í Vaðlaheiðargöngum hf. og situr þar í umboði fjármála- og efnahagsráðuneytisins.

Ársfundur 2016 hjá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins

Ársfundur Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins haldin 24. maí 2017 í húsakynnum sjóðsins í Húsi verslunarinnar, Kringlunni 7.

Á fundinum flutti Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra erindi og fjallaði meðal annars um Nýsköpunarsjóð sem veigamikinn þátt í stuðningskerfi atvinnulífsins. Ráðherra sagði í erindi sínu að Nýsköpunarsjóður væri hluti af heildstæðri keðju og hennar huga þyrfti að standa vörð um upprunalegt og núverandi hlutverk sjóðsins þar sem áherslan er á frumstig fjárfestinga í sprotafyrirtækjum.  Þá tilkynnti ráðherra í erindi sínu um nýjan starfshóp sem verið væri að skipa og myndi fara yfir og greina núverandi stöðu og koma með tillögur um framtíðarfyrirkomulag sjóðsins.

Almar Guðmundsson formaður stjórnar Nýsköpunarsjóðs fjallaði um áskoranir ársins 2016 hjá sjóðnum. Árið hefði einkennst af breytingum á starfsmannahaldi, litlum tekjum af sölu eignarhluta og því ekki verið fjármagn til nýfjárfestinga. Einnig benti Almar á að mörg félög hafa verið lengi í eignasafni og sjóðurinn því á stundum komin út fyrir hlutverk sitt að styðja við sprotafyrirtæki á fyrstu stigum. Því þyrfti að endurskoða umgjörð sjóðsins og væri undirbúningur að slíkri vinnu hafin í góðu samstarfi við ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðuneyti. Þá þakkaði Almar starfsmönnum sem látið hafa af störfum hjá sjóðnum fyrir vel unnin störf og bauð nýjan framkvæmdastjóra, Huld Magnúsdóttur, velkomna til starfa.

Framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs, Huld Magnúsdóttir, fjallaði um afkomu og eignasafn sjóðsins en litlar breytingar voru á rekstri árið 2016 en hins vegar breytist afkoma sjóðsins töluvert. Tekjur sjóðsins lækkuðu um 59 milljónir króna á milli ára eða um 49%.  Sjóðurinn seldi eignarhluti í þremur félögum á árinu og söluhagnaður nam 25 milljónum króna. Árið 2016 var gjaldfært framlag í afskriftarreikning fjárfestingaverkefna 433 milljónir króna og tap ársins nam 529 milljónum króna samanborið við 19 milljón króna tap á fyrra ári. Breytingin á milli ára skýrist að mestu leyti af auknu framlagi í afskriftarreikning fjárfestingaverkefna sem er myndaður til að mæta þeirri áhættu sem fylgir eignarhlutum, útlánum og fjárfestingum og því er um varúðarráðstöfun að ræða.  Fjárfest var í eignarhlutum í félögum fyrir samtals 203 milljónir króna en þar af var lánum breytt í hlutafé fyrir 160 milljónir króna. Ekki var fjárfest í nýjum fyrirtækjum á árinu 2016.

Svava Björk Ólafsdóttir, verkefnastjóri hjá Icelandic Startups flutti erindi um þá þjónustu sem Icelandic Startups veita frumkvöðlum og fjallaði meðal annars um Gulleggið og þann frábæra árangur sem verkefnið hefur skilað.

Sigurður Björnsson sviðstjóri hjá Rannís og TÞS flutti erindi um fyrstu skref frumkvöðla og styrkjaumhverfið, hvernig það hefur vaxið undanfarin ár og hvaða árangur hefur náðst. Benti Sigurður á samfellu gagnvart sprotafyrirtækjum sem mörg hver hafa notið góðs af styrkjaumhverfi Rannís og TÞS og stuðnings Nýsköpunarsjóðs.

Stjórn Nýsköpunarsjóðs starfsárið 2017-2018

Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra hefur skipað stjórn Nýsköpunarsjóðs fyrir starfsárið 2017-2018. Stjórnina skipa Almar Guðmundsson sem er formaður stjórnar, Ásta Þórarinsdóttir, Sigrún Helga Lund, Sigrún Lilja Guðbrandsdóttir og Kristján Þórður Snæbjarnarson.

Mint Solutions frumkvöðull ársins 2017

Það var frumkvöðlafyrirtækið Mint Solutions sem hlaut verðlaunin Frumkvöðull ársins hjá Viðskiptablaðinu árið 2017.

Á tólf mánuðum hefur MedEye lausn Mint Solutions komið í veg fyrir þúsundir mistaka við lyfjagjöf. Lausnin er nú notuð af um 10% hollenskra sjúkrahúsa og eru fleiri að bætast við. Þá styttist í að lausnin fari í notkun í Belgíu og Bretlandi. Um 20 starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu í dag en fyrirtækið var stofnað árið 2010. Nánari upplýsingar er að finna á vef Viðskiptablaðsins:

http://www.vb.is/frettir/mint-solutions-frumkvodull-arsins/138545/

Huld Magnúsdóttir ráðin nýr framkvæmdastjóri Nýsköpunarsjóðs

Stjórn Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins, hefur ráðið Huld Magnúsdóttur framkvæmdastjóra sjóðsins. Hún tekur við af Helgu Valfells sem lét af starfi framkvæmdastjóra í janúar sl. eftir farsælt starf. Huld er reyndur stjórnandi með fjölbreytta starfsreynslu úr einkageiranum og hjá hinu opinbera. Hún hefur frá árinu 2009 starfað sem forstjóri Þjónustu- og þekkingarmiðstöðvar fyrir blinda og sjónskerta. Þá var hún settur forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins 2015-2016. Á árabilinu 1993-2008 starfaði Huld hjá hátæknifyrirtækinu Össuri hér á landi og erlendis við ýmis stjórnunarstörf, meðal annars sem framkvæmdastjóri yfir framleiðslu og dreifingu fyrir Norður-Ameríku, viðskiptastjóri, kynningarstjóri og gæðastjóri. Meðfram störfum sínum hjá Össuri var Huld verkefnastjóri í Bosníu-Herzegóvínu í þróunarverkefni í samvinnu við utanríkisráðuneytið 1995-2003.

Huld er með BA gráðu í alþjóðlegum samskiptum frá University of Sussex í Bretlandi, MIB í alþjóðaviðskiptum frá Háskólanum á Bifröst og diplóma í opinberri stjórnsýslu frá Háskóla Íslands.

Almar Guðmundsson, stjórnarformaður NSA, segir mikinn feng fyrir NSA að fá Huld til að stýra sjóðnum. „Huld hefur viðamikla þekkingu á viðskiptum og reynslu af nýsköpun, stefnumótun og alþjóðastarfi eftir að hafa unnið víða í heiminum. Hún hefur þá reynslu sem við sækjumst eftir nú þegar næstu skref sjóðsins verða mörkuð.“

Alls bárust 57 umsóknir um starfið en Capacent hafði umsjón með ráðningarferlinu. Huld tekur við starfi framkvæmdastjóra frá og með 1. maí.